OMRÅDER

Icon_licht

Lys

Faktum: lys og godt lysnivå har positiv innvirkning på helse og trivsel.
Parametre: behagelig dagslys, justerbar innendørsbelysning og utsikt.

46 minutters ekstra søvn hver natt som resultat av tilstrekkelig dagslys på arbeidsplassen.

Godt dagslys er en kritisk faktor for fornøyde medarbeidere. Betydningen av lysets innvirkning på helse og velvære får stadig mer fokus. Det er vanskelig å skille mellom fordelene som skyldes dagslys og det positive ved å ha fin utsikt. Flere undersøkelser de siste tiårene har forsøkt å finne sammenhengen mellom produktivitetsvekst og nærhet til vinduer i lokalene. Eksperter mener i dag at fin utsikt antageligvis er det viktigste av disse, og spesielt utsikt til naturen. Se under for en omfattende rapport om konsekvensene av dårlige lysforhold som en del av lite tilfredsstillende kontorbygg.

Kilde: “ Health, Well-being & Productivity in Offices” av the Dutch Green Building Council.

MINUTTER EKSTRA SØVN HVER NATT


Icon_akoestiekAkustikk

Faktum: dårlig akustikk er en av de mest forstyrrende elementene i et kontormiljø.
Parametre: taleforståelse, mulighet til å justere eksternt og internt lydnivå og lite gjenlyd.

24 tapte arbeidsdager per år per ansatt på grunn av dårlig akustikk.

Et produktivt arbeidsmiljø skal gi god balanse mellom privatliv og kommunikasjon. Dette er grunnen til at det er viktig å tilpasse akustikken til både menneskene, aktiviteten og lokalene. Dårlig akustikk er den mest forstyrrende faktoren i et kontormiljø. Forskning viser at akustikk har nær sammnheng med redusert produktitivet. Dårlig akustikk kan også medføre sykefravær, økt nivå av stresshormoner, redusert jobbtilfredstillelse, irritasjon og dårlig stemning. Lydforurensing reduserer ytelsesnivået, selv etter at selve lyden er borte.

Kilde: “,Well-being & Productivity in Offices”av the Dutch Green Building Council.

TAPTE ARBEIDSDAGER PER ÅR PER ANSATT


Icon_thermischComfortInneklima 

Faktum: det er viktig hvordan inneklimaet bidrar til trivselsnivået slik det oppleves av de ansatte.

Parametre: lufttemperatur, oppvarmingstemperatur, luftfuktighet, luftsirkulasjon, påkledning, aktivitetsnivå.

Produktiviteten er optimal ved mellom 20C og 25C.

Temperaturnivået er en viktig del av det totale inneklimaet. Flere undersøkelser viser at opplevelsen av inneklimaet er en stor del av produktiviteten og hvor fornøyd man er med arbeidsplassen. Hovedkonklusjonen er at en kan oppnå vesentlig forbedring i produktiviteten ved å unngå ubehagelig høy og ubehagelig lav temperatur.

Kilde: “Health, Well-being & Productivity in Offices” av Dutch Green Building Council.


Icon_Interieur

Kontormiljøet

Faktum: kontormiljøet påvirker konsentrasjon, samarbeidsevner, tillit og kreativitet.

Parametre: møbler, utforming av arbeidsplasser og mulighet til individuell tilpasning.

Flere valg for utforming av arbeidsplass påvirker produktiviteten.

Forskning viser at kontormiljøet kan påvirke konsentrasjon, samarbeidsevne, tillit og kreativitet. Dette påvirker igjen helse, trivsel og de ansattes kognitive ytelse. Ved å legge vekt på såkalte «myke faktorer» i undersøkelser om effekten av riktig kontorutforming, kan du få førstehånds informasjon om kritiske sosiale og økonomiske forhold som for eksempel økte helsekostnader på grunn av livsstilsykdommer, økt forekomst av psykisk sykdom og redusert motivasjon og tillit mellom ansatt og arbeidsgiver.

Et arbeidsmiljø som støtter en sunn livsstil og samtidig legger til rette for å kunne jobbe uten unødig stress og øker graden av tilhørighet til arbeidsplassen, kan redusere sykefraværet, øke produktiviteten og dermed forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

Kilde: “Health, Well-being & Productivity in Offices” av the Dutch Green Building Council.


Icon_Lucht

Luftkvalitet

Faktum: god luftkvalitet har direkte innvirkning på helsen i tillegg til å ha en psykologisk effekt.

Parametre: kontrollert tilstrømming av frisk luft, sirkulasjon og utskifting av dårlig luft samt lite forurensing.

Inntil 10% produktivitetstap ved dårlig luftkvalitet.

Dårlig luft kan ikke avsløres med det blotte øyet. Likevel påvirker luftkvaliteten trivsel og produktivitet på arbeidsplassen. I tillegg kan dårlig luft bidra til luftveisinfeksjoner og andre sykdommer, hovedsaklig forårsaket av dårlig ventilasjon og fordamping av organiske forbindelser (VOC) fra møbler, tepper, rengjøring og bygningsmateriale.

Kilded: “Health, Well-being & Productivity in Offices” av the Dutch Green Building Council.

%

TAP AV PRODUKTIVITET VED DÅRLIG LUFTKVALITET


Icon_IndividueleControle

Individuell Tilpasning

Faktum: folk ønsker å kunne kontrollere sin egen arbeidssituasjon.

Parametre: muligheten til å justere temperatur, åpne vinduer, tilpasse belysning, fleksible møbler osv.

Kontroll over innetemperaturen og individuell tilpasning av kontorplassen gir ansatte mestrings- og ansvarsfølelse.

Det er sterke vitenskapelige indikasjoner på at egenkontroll har positiv innvirkning på produktivitet, motivasjon, gruppetilhørighet og jobbtilfredstillelse.

Kilde: “Health, Well-being & Productivity in Offices” av the Dutch Green Building Council.

Hva og til hvem

Hvordan er ytelsen i bygget ditt? Dette kan “Comfortmeter” dokumentere: lokalenes ytelse basert på de viktigste tekniske kriteriene sett fra daglige brukeres ståsted.

Hvorfor

Flere vitenskapelige rapporter har konkludert med at arbeidseffektivitet, jobbtilfredstillelse, arbeidsglede og helse er direkte påvirket av hvilket arbeidsmiljø som tilbys. Det fysiske arbeidsmiljøet til de ansatte påvirker produktiviten direkte.

Hvordan

Mennesker er den beste målestokken.

Comfortmeter måler lokalenes ytelse gjennom tilbakemelding fra dem som bruker bygget hver dag. Det er brukerne som bestemmer om kunden din er fornøyd til slutt. Resultatet gir deg førstehånds informasjon.

Om oss

Comfortmeter er et resultat av et samarbeid mellom internasjonale aktører og eksperter innen effektive og bærekraftige kontorløsninger, som Factor4 og seks velrenommerte universitet i Europa, blant annet KU Leuven and TU Braunschweig.