Hvorfor

Hvorfor er det så viktig med brukertilfredshet? Kunden din vet at det ikke er nok å møte tekniske krav til bygningen.

Vitenskapelig forskning har vist at bedrifter som satser på bedre arbeidsmiljø for de ansatte kan øke fortjenesten kraftig:

Ansatte som er mer motivert og mer effektive

 

Bedre konsentrasjon, færre feil og redusert sjanse for å bli trøtt

 

Lavt sykefravær

Bedre kvalitet på beslutninger

 

Økt jobbtilfredstillelse

 

 

Forebygge klager

Forebygge irritasjon og dårlig stemning

 

Høyere ytelsesnivå

 

 

Forbygge produktivitetstap


Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at ytelseskapasitet, jobbtilfredstillelse, arbeidsglede og helse er direkte påvirket av trivsel på arbeidsplassen.

De ansattes fysiske trivsel påvirker produktiviteten direkte. Rapporten fra Comfortmeter inneholder all kritisk informasjon om hvilket trivselsnivå din bygning har. Slik får du kjennskap til hvor fornøyd brukerne er i dag, i tillegg til mulige forbedringsområder og hvilke tiltak som bør settes igang for å forbedre tilbudet.

Comfortmeter estimerer hvordan byggets faktorer påvirker ansattes produktivitet (€/år).

Se disse forskningsresultatene for detaljerte fakta og mer informasjon.

  • Høyere fortjeneste 22%
  • Mer fornøyde kunder 10%
  • Færre tyverier 28%
  • Bedre sikkerhet 48%

%

HOVEDKRITERIER

Gallup 2012

22% mer fortjeneste, 10% mer fornøyde kunder, 28% færre tyverier og 48% reduksjon i sikkerhetshendelser, målt hos bedrifter med ansatte i den øverste persentilen for tillit sammenlignet med bedrifter i den laveste persentilen.

Towers Watson 2012

27% er fortjenestemarginen til bedrifter med høyest antall motiverte og involverte ansatte, nesten tre ganger høyere margin enn bedrifter med lav rating på dette området.

Harvard Business Review 2012

Ansatte har 4 hovedkrav; fysiske, psykiske, følelsesmessige og åndelige. Dersom de fysiske kravene er møtt, øker ratingen også på de øvrige områdene.

Lenker til relevante artikler og nettsteder

klikk her

Hva og til hvem

Hvordan er ytelsen i bygget ditt? Dette kan “Comfortmeter” dokumentere: lokalenes ytelse basert på de viktigste tekniske kriteriene sett fra daglige brukeres ståsted.

Områder

Comfortmeter fokuserer på 6 områder: lys, akustikk, inneklima, kontormiljø, luftkvalitet og individuelle tilpasninger.

Hvordan

Mennesker er den beste målestokken. Comfortmeter måler lokalenes ytelse gjennom tilbakemelding fra dem som bruker bygget hver dag. Det er brukerne som bestemmer om kunden din er fornøyd til slutt.

Resultatet gir deg førstehånds informasjon.

Om oss

Comfortmeter er et resultat av et samarbeid mellom internasjonale aktører og eksperter innen effektive og bærekraftige kontorløsninger, som Factor4 og seks velrenommerte universitet i Europa, blant annet KU Leuven and TU Braunschweig.