%

SPØRREUNDERSØKELSEN HAR EN SVÆRT HØY GJENNOMSNITTLIG SVARPROSENT PÅ 57%

Hvordan

Mennesker er den beste målestokken.

Comfortmeter måler byggets ytelse basert på de som bruker lokalene hver dag, hvilket gir deg førstehånds informasjon.

Vi har utviklet et online spørreskjema slik at du kan undersøke trivselsnivået i ditt bygg. Deltagerne trenger ikke bruke mer enn 10 minutter av tiden sin og hva får de i retur? Et bedre arbeidsmiljø som kan bidra til maksimal utnyttelse av talent og kunnskap. Det er motivasjon i seg selv!

Dine brukere får en personlig invitasjon via epost med en link til spørreskjemaet. Etter omtrent åtte arbeidsdager sender vi ut en påminnelse til dem som ikke har svart ennå.

Spørreskjemaet er fullstendig anonymt og dataene behandles garantert 100% konfidensielt.

Databasen er passordbeskyttet.

Spesialistteamet fra Comfortmeter hjelper deg gjennom hele prosessen: fra forberedelser til gjennomgang av tiltak for å forbedre ytelsen.

Slik kan vi garantere et best mulig resultat.

Hva og til hvem

Hvordan er ytelsen i bygget ditt? Dette kan “Comfortmeter” dokumentere: lokalenes ytelse basert på de viktigste tekniske kriteriene sett fra daglige brukeres ståsted.

Områder

Comfortmeter fokuserer på 6 områder: lys, akustikk, inneklima, kontormiljø, luftkvalitet og individuelle tilpasninger.

Hvorfor

Flere vitenskapelige rapporter har konkludert med at arbeidseffektivitet, jobbtilfredstillelse, arbeidsglede og helse er direkte påvirket av hvilket arbeidsmiljø som tilbys.

Det fysiske arbeidsmiljøet til de ansatte påvirker produktiviten direkte.

Om oss

Comfortmeter er et resultat av et samarbeid mellom internasjonale aktører og eksperter innen effektive og bærekraftige kontorløsninger, som Factor4 og seks velrenommerte universitet i Europa, blant annet KU Leuven and TU Braunschweig.