HAR DU OPTIMAL YTELSE I KONTORLOKALENE?

Luchtkwaliteit

Faktum: god luftkvalitet har direkte innvirkning på helsen i tillegg til å ha en psykologisk effekt.
Parametre: kontrollert tilstrømming av frisk luft, sirkulasjon og utskifting av dårlig luft samt lite forurensing.

Licht

Faktum: lys og godt lysnivå har positiv innvirkning på helse og trivsel.
Parametre: behagelig dagslys, justerbar innendørsbelysning og utsikt.

klik

Faktum: folk ønsker å kunne kontrollere sin egen arbeidssituasjon.
Parametre: muligheten til å justere temperatur, åpne vinduer, tilpasse belysning, fleksible møbler osv.

Kantooromgeving

Faktum: kontormiljøet påvirker konsentrasjon, samarbeidsevner, tillit og kreativitet.
Parametre: møbler, utforming av arbeidsplasser og mulighet til individuell tilpasning.

Temperatuur

Faktum: det er viktig hvordan inneklimaet bidrar til trivselsnivået slik det oppleves av de ansatte.
Parametre: lufttemperatur, oppvarmingstemperatur, luftfuktighet, luftsirkulasjon, påkledning, aktivitetsnivå.

Muziek

Faktum: dårlig akustikk er en av de mest forstyrrende elementene i et kontormiljø.
Parametre: taleforståelse, mulighet til å justere eksternt og internt lydnivå og lite gjenlyd.

Hva og til hvem

Hvordan er ytelsen i bygget ditt? Dette kan “Comfortmeter” dokumentere: lokalenes ytelse basert på de viktigste tekniske kriteriene sett fra daglige brukeres ståsted.

Områder

Comfortmeter fokuserer på 6 områder: lys, akustikk, inneklima, kontormiljø, luftkvalitet og individuelle tilpasninger.

Hvorfor

Flere vitenskapelige rapporter har konkludert med at arbeidseffektivitet, jobbtilfredstillelse, arbeidsglede og helse er direkte påvirket av hvilket arbeidsmiljø som tilbys. Det fysiske arbeidsmiljøet til de ansatte påvirker produktiviten direkte.

Hvordan

Mennesker er den beste målestokken.

Comfortmeter måler lokalenes ytelse gjennom tilbakemelding fra dem som bruker bygget hver dag. Det er brukerne som bestemmer om kunden din er fornøyd til slutt. Resultatet gir deg førstehånds informasjon.

Om oss

Comfortmeter er et resultat av et samarbeid mellom internasjonale aktører og eksperter innen effektive og bærekraftige kontorløsninger, som Factor4 og seks velrenommerte universitet i Europa, blant annet KU Leuven and TU Braunschweig.