TĒMAS

Icon_licht

APGAISMOJUMS

Fakts: apgaismojumam ir pozitīva ietekme uz veselību un labsajūtu sakarā ar augstāku apgaismojuma līmeni. Parametri: veselīga dienasgaisma, regulējams mākslīgais apgaismojums un skats.

Par 46 minūtēm ilgāks miegs katru nakti pēc darba vietā ar pietiekamu dienasgaismu.

Labam apgaismojumam ir izšķiroša nozīme lietotāju apmierinātības panākšanā. Nepārtraukti pieaug mūsu izpratne par apgaismojuma ietekmi uz veselību un labsajūtu. Ir grūti nošķirt dienasgaismas priekšrocības un priekšrocības, ko sniedz interesants skats. Dažādi pētījumi pēdējo desmit gadu laikā mēģinājuši noteikt produktivitātes pieaugumu sakarā ar tuvumu logam. Šobrīd eksperti domā, ka skats droši vien ir galvenais faktors, jo īpaši tāds, kas piedāvā saiti ar dabu. Turpmāk izklāstīts sīki izstrādāts ziņojums par sekām sakarā ar nepietiekamu ēkas veiktspēju attiecībā uz apgaismojumu.

Avots: „Veselība, labsajūta un produktivitāte birojos“ holandiešu Green Building padome.

MINŪTĒM ILGĀKS MIEGS KATRU NAKTI


Icon_akoestiek

AKUSTIKA

Fakts: slikta akustika ir galvenais graujošais faktors biroja vidē.

Parametri: runas saprotamība, iekšējo un ārējo trokšņu līmeņa kontrole un ierobežošanu rezonanse.

24 darba dienas gadā ir zaudējums katram darbiniekam sakarā ar sliktu akustika.

 

Produktīva darba vide nodrošina labu līdzsvaru starp privātumu un komunikāciju, tādēļ ir svarīgi noteikt cilvēkiem, aktivitātei un telpai piemērotu akustiku.

Slikta akustika ir lielākais traucējošais faktors biroja vidē un izpēte ir parādījusi, ka tas nodrošina visspēcīgāko saikni ar ražošanas zudumu. Papildus ražošanas zaudējumiem, nelabvēlīga akustika var novest pie darba pārtraukumiem slimības dēļ, stresa hormonu skaita pieaugumu, darba apmierinātības samazināšanās un savstarpējas aizkaitinātības. Trokšņa traucējumi samazina veiktspējas kapacitāti pat pēc tam, kad šis troksnis ir pārtraukts.

Avots: „Labsajūta un produktivitāte birojos“, holandiešu Green Building padome.

ZAUDĒTO DARBA DIENU GADĀ VIENAM DARBINIEKAM


Icon_thermischComfort

SILTUMA KOMFORTS

Fakts: siltuma fiziskā komforta (komforta līmeņa) ietekme uz cilvēku ir ļoti svarīga.

Parametri: gaisa temperatūra, starojuma temperatūra, mitrums, gaisa ātrums, apģērbs un aktivitātes līmenis.

Produktivitāte ir optimāla pie temperatūras starp 20 C un 25 C.

 

Siltuma komforts veido svarīgu iekšējā klimata daļu. Daudzi pētījumi ir parādījuši, ka siltuma komforta uztverei ir liela ietekme uz apmierinātību ar darba vietu un darba ražīgumu. Galvenais secinājums ir, ka ievērojamu produktivitātes impulsu var sasniegt, novēršot nepatīkami augstu vai nepatīkami zemu temperatūru.

Avots: „Veselība, labsajūta un produktivitāte birojos“, holandiešu Green Building padome.


Icon_Interieur

BIROJA VIDE

Fakts: biroja vide ietekmē koncentrēšanās spēju, sadarbību, konfidencialitāti un radošumu.

Parametri: mēbeles, darba vietas tipoloģijas un personalizācija.

Daudzveidība darba vietas tipoloģijās veicina produktivitāti.

 

Pētījumi ir parādījuši, ka biroja vide var ietekmēt koncentrēšanās spēju, sadarbību, konfidencialitāti un radošumu. Tas tieši ietekmē darbinieku veselību, garīgo labsajūtu un izziņas spējas. Uzmanības pievēršana tā sauktajiem «mīkstajiem faktoriem» un pētījumi par biroja dizaina iedarbību ļauj rast svarīgus risinājumus steidzamām sociālām un ekonomiskām problēmām, t.i. augstas ar dzīvesveidu saistīto slimību veselības aprūpes izmaksas, paaugstināta psiholoģisko slimību izplatība un zems darbinieku entuziasma līmenis un solidaritāti attiecībā uz viņu darbu un darba devēju.

Darba vide, kas piedāvā optimālus nosacījumus darbiniekiem uzturēt veselīga dzīvesveida ieradumus, spēju veikt uzdevumus bez nevēlama stresa un iekšējas piederības sajūtas attīstība palīdzēs samazināt darba pārtraukumus slimības dēļ, palielināt produktivitāti un galu galā augstāku darba efektivitāti.

Avots: „Veselība, labsajūta un produktivitāte birojos“, holandiešu Green Building padome.


Icon_Lucht

GAISA KVALITĀTE

Fakts: labai gaisa kvalitātei ir tieši ietekme uz veselību, kā arī psiholoģiskā ietekmi.

Parametri: kontrolēts svaiga gaisa pieplūdums no ārpuses, piesārņotā gaisa nomaiņa un gaisa piesārņojuma samazināšana.

Līdz pat 10 % produktivitātes zudums sliktas gaisa kvalitātes dēļ.

Netīru gaisa diez vai var uztvert ar neapbruņotu aci. Tomēr gaisa kvalitāte būtiski ietekmē darbinieku labsajūtu un produktivitāti, un var pat novest pie elpošanas ceļu slimībām un citām slimībām. To galvenokārt izraisa slikta ventilācija un gaistošo organisko vielu (GOS emisija) izgarojumi no, piemēram, mēbelēm un grīdām, tīrīšanas līdzekļiem un celtniecības materiāliem.

Avots: „Veselība, labsajūta un produktivitāte birojos“, holandiešu Green Building padome.

%

PRODUKTIVITĀTES ZUDUMS SLIKTAS GAISA KVALITĀTES DĒĻ


Icon_IndividueleControle

INDIVIDUĀLĀ VADĪBA

Fakts: cilvēkiem patīk sajūta, ka viņi var kontrolēt savu darba situāciju.

Parametri: iespēja regulēt temperatūru, iespēja atvērt logus, apgaismojuma līmeņa vadība, piel’agojamas mēbeles, u.c.

Iekšējā klimata kontrole un darba vides personalizācija sniedz darbiniekiem iespēju izvēles sajūtu un autonomiju.

 

Pastāv pārliecinoši zinātniski pierādījumi par personiskās vadības iespējas pozitīvo ietekmi uz produktivitāti, motivāciju, grupas kohēziju un apmierinātību ar darba vietu.

Avots: „Veselība, labsajūta un produktivitāte birojos“, holandiešu Green Building padome.

KO DARĪT UN KAM

Kādu veiktspēju nodrošina jūsu ēka? Lūk, kas iekļauts „Comfortmeter“ dokumentos: veiktspējas nodrošināšana jūsu ēkai, ņemot vērā panākumu svarīgākos tehnoloģiskos kritērijus ikdienas lietotāju skatījumā.

KĀPĒC

Virkne zinātnisko pētījumu ir skaidri parādījuši, ka darba vides nodrošinātais komforts tieši iespaido veiktspējas kapacitāti, darba sagādāto gandarījumu, darba prieku un veselību. Darbinieku fiziskā labsajūta tieši ietekmē viņu darba ražīgumu.

KĀDĀ VEIDĀ

Cilvēki ir labākais kritērijs. Comfortmeter mēra jūsu ēkas veiktspēju, atsaucoties uz tās ikdienas lietotājiem. Tie ir cilvēki, kas noteiks, vai jūsu klients ir galu galā apmierināts. Tas nodrošina tiešu informāciju.

PAR MUMS

Comfortmeter ir efektīvu, ekoloģisku un uz veiktspēju orientētu biroju ēku kā Factor4 projektā iesaistīto starptautisko iestāžu un sešu slavenu Eiropas universitāšu, tostarp KU Leuven un TU Braunschweig, sadarbības rezultāts.