ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Comfortmeter είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών αρχών που ασχολούνται με κτίρια γραφείων αποτελεσματικά, βιώσιμα και που προσανατολίζονται στις επιδόσεις. Το Comfortmeter βασίζεται σε επιστημονική έρευνα που διεξάγεται από 6 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και το Factor4. Το έργο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από το Comfortmeter έχουν τη φιλοδοξία να καταστεί το μέσο αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο για τη μέτρηση της ικανοποίησης σχετικά με την άνεση σε ένα μεγάλο βαθμό και γενικά επιστημονικά αποδεκτό τρόπο. Ακριβώς όπως το BREEAM και το LEED είναι τα αποδεκτά πρότυπα για τα αειφόρα κτίρια. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη φιλοδοξία.

Το Comfortmeter είναι ένα πολύγλωσσο όργανο μέτρησης το οποίο είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε δέκα ευρωπαϊκές γλώσσες. Μπορεί να προσφέρεται σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βάση δεδομένων του Comfortmeter περιέχει δεδομένα από περισσότερες από 5500 έρευνες σε 160 κτίρια. Η καταχώρηση αυτής της βάσης δεδομένων οδηγεί σε μια εξαιρετικά πολύτιμη εθνική και διεθνή συγκριτική αξιολόγηση.

ΤΙ & ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ

Πώς αποδίδει το κτίριο σας; Αυτό καταγράφει το «Comfortmeter» για σας: την απόδοση του κτιρίου (ων) σας σε σχέση με το σημαντικότερο τεχνολογικό κριτήριο της επιτυχίας μέσα από τα μάτια του καθημερινού χρήστη.

θέματα

Το Comfortmeter εστιάζει σε 6 θέματα: στον φωτισμό,την ακουστική, την θερμική άνεση, το περιβάλλον του γραφείου, την ποιότητα του αέρα και τον αυτόνομο έλεγχο.

ΓΙΑΤΙ

Μια σειρά από επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει σαφώς ότι η ικανότητα απόδοσης, η ικανοποίηση από την εργασία, η απόλαυση της εργασίας και η υγεία επηρεάζονται άμεσα από την άνεση που προσφέρει το περιβάλλον εργασίας. Η σωματική ευεξία των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητά τους.

ΠΩΣ

Οι άνθρωποι είναι το καλύτερο σημείο αναφοράς.

Η Comfortmeter μετρά την απόδοση του κτιρίου σας μέσω των καθημερινών χρηστών του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα καθορίσουν αν ο πελάτης σας είναι τελικά ικανοποιημένος. Αυτό θα παρέχει πληροφορίες από πρώτο χέρι.