ΘΕΜΑΤΑ

Icon_licht

ΦΩΣ

Γεγονός: το φως έχει θετική επίδραση στην υγεία και την ευεξία λόγω ενός υψηλότερου επιπέδου φωτισμού.
Παράμετροι: υγιές φως ημέρας, ρυθμιζόμενος τεχνητός φωτισμός και θέα.

46 λεπτά περισσότερο ύπνο κάθε βράδυ, ως αποτέλεσμα ενός χώρου εργασίας με επαρκές φως ημέρας.

Ο καλός φωτισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των χρηστών. Η κατανόησή μας για την επίδραση του φωτισμού στην υγεία και την ευεξία αυξάνεται συνεχώς. Είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των οφελών του φωτός της ημέρας και τα οφέλη μιας ενδιαφέρουσας θέας. Διάφορες μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν το κέρδος παραγωγικότητας σαν αποτέλεσμα της εγγύτητας των παραθύρων. Οι ειδικοί σήμερα πιστεύουν ότι η θέα είναι ίσως ο κύριος παράγοντας, ιδιαίτερα μια θέα που προσφέρει μια σύνδεση με τη φύση. Παρακαλώ βρείτε παρακάτω μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις συνέπειες ενός κτιρίου με ανεπαρκή απόδοση σχετικά με τον φωτισμό.

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.

ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΠΝΟ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ


Icon_akoestiekΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Γεγονός: η κακή ακουστική είναι ένας μεγάλος παράγοντας αναστάτωσης στο περιβάλλον του γραφείου.
Παράμετροι: καταληπτότητα της ομιλίας, έλεγχο του εξωτερικού και εσωτερικού θορύβου και περιορισμό της αντήχησης.

24 ημέρες εργασίας ανά έτος είναι η απώλεια ανά εργαζόμενο, ως αποτέλεσμα της κακής ακουστικής.

Ένα παραγωγικό περιβάλλον εργασίας παρέχει μια καλή ισορροπία της ιδιωτικότητας και των επικοινωνιών, γι ‘αυτό είναι σημαντικό να καθοριστεί η σωστή ακουστική που ταιριάζει στους ανθρώπους, τη δραστηριότητα και το χώρο.

Η κακή ακουστική είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας αναστάτωσης στο περιβάλλον του γραφείου και η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό παρέχει την ισχυρότερη σύνδεση με την απώλεια παραγωγικότητας. Εκτός από την απώλεια παραγωγικότητας, η δυσμενής ακουστική μπορεί να οδηγήσει σε αναρρωτική άδεια, σε παραγωγή των ορμονών του στρες, μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και αμοιβαίες ενοχλήσεις. Οι διαταραχές θορύβου μειώνουν την ικανότητα απόδοσης, ακόμη και όταν αυτός ο θόρυβος έχει σταματήσει.

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗΣΗΙΩΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ


Icon_thermischComfortΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Γεγονός: η επίδραση της θερμικής άνεσης (επίπεδο άνεσης) των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική.
Παράμετροι: η θερμοκρασία του αέρα, η θερμοκρασία της ακτινοβολίας, η υγρασία, η ταχύτητας του αέρα, τα ρούχα και το επίπεδο δραστηριότητας.

Η παραγωγικότητα είναι η βέλτιστη μεταξύ 20C και 25C.

Η θερμικής άνεση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του εσωτερικού κλίματος. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίληψη της θερμικής άνεσης έχει μεγάλη επίδραση στην ικανοποίηση σχετικά με τον χώρο εργασίας και την παραγωγικότητα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μια σημαντική ώθηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτευχθεί αποτρέποντας υπερβολικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.


Icon_Interieur

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γεγονός: το περιβάλλον του γραφείου επηρεάζει την συγκέντρωση, την συνεργασία, την εμπιστευτικότητα και τη δημιουργικότητα.

Παράμετροι: έπιπλα,κατηγοριοποίηση χώρου εργασίας και εξατομίκευση.

Η διαφορετικότητα στην κατηγοριοποίηση του χώρου εργασίας προωθεί την παραγωγικότητα.

Η έρευνα έχει δείξει ότι το περιβάλλον του γραφείου μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη συνεργασία, την εμπιστευτικότητα και την δημιουργικότητα. Αυτό επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ψυχική ευεξία και την γνωστική απόδοση των εργαζομένων. Εάν δίνετε προσοχή στο λεγόμενο «έμψυχο δυναμικό» και ερευνάτε τις επιπτώσεις του σχεδιασμού γραφείου, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στα επείγοντα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, δηλαδή το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης για ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, τον αυξημένο επιπολασμό των ψυχολογικών ασθενειών και το χαμηλό ενθουσιασμό και την αλληλεγγύη των εργαζομένων σε σχέση με τη δουλειά τους και τον εργοδότη τους.

Ένα περιβάλλον εργασίας που προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους ώστε να διατηρήσουν υγιείς συνήθειες τρόπου ζωής, την ικανότητά του να εκτελούν εργασίες χωρίς περιττό άγχος και την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αίσθησης του ανήκειν μπορεί να μειώσει το ποσό του επιδόματος ασθενείας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τελικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα .

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.


Icon_Lucht

ποιότητα του αέρα

Γεγονός: η καλή ποιότητα αέρα έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Παράμετροι: η ελεγχόμενη εισροή φρέσκου αέρα από έξω, η αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Έως 10% απώλεια της παραγωγικότητας σε περίπτωση κακής ποιότητας του αέρα.

Ο βρώμικος αέρας δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτός με γυμνό μάτι. Ωστόσο, η ποιότητα του αέρα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ευεξία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε ασθένειες των αναπνευστικών οδών και σε άλλες ασθένειες. Αυτό προκαλείται κυρίως από κακό αερισμό και την εξάτμιση των πτητικών οργανικών ουσιών (εκπομπές VOC), για παράδειγμα από έπιπλα και δάπεδα, καθαριστικά και οικοδομικά υλικά.

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.

%

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ


Icon_IndividueleControleΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γεγονός: οι άνθρωποι θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να ελέγξουν τις συνθήκες εργασίας τους.

Παράμετροι: η ικανότητα να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, η ικανότητα να ανοίγουν τα παράθυρα, η διαχείριση του επίπεδου του φωτός , ευέλικτα έπιπλα κ.λπ.

Ο έλεγχος του εσωτερικού κλίματος και η εξατοµίκευση του περιβάλλοντος εργασίας παρέχουν στους εργαζομένους την αίσθηση ενδυνάμωσης και αυτονομίας.

Υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις για την θετική επίδραση του προσωπικού ελέγχου στην παραγωγικότητα, το κίνητρο και τη συνοχή της ομάδας καθώς και την ικανοποίηση από την εργασία.

Πηγή: «Υγεία, Ευεξία & Παραγωγικότητα στα Γραφεία» του Ολλανδικού Green Building Council.

ΤΙ & ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ

Πώς αποδίδει το κτίριο σας; Αυτό καταγράφει το «Comfortmeter» για σας: την απόδοση του κτιρίου (ων) σας σε σχέση με το σημαντικότερο τεχνολογικό κριτήριο της επιτυχίας μέσα από τα μάτια του καθημερινού χρήστη.

ΓΙΑΤΙ

Μια σειρά από επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει σαφώς ότι η ικανότητα απόδοσης, η ικανοποίηση από την εργασία, η απόλαυση της εργασίας και η υγεία επηρεάζονται άμεσα από την άνεση που προσφέρει το περιβάλλον εργασίας. Η σωματική ευεξία των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητά τους.

ΠΩΣ

Οι άνθρωποι είναι το καλύτερο σημείο αναφοράς.

Η Comfortmeter μετρά την απόδοση του κτιρίου σας μέσω των καθημερινών χρηστών του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα καθορίσουν αν ο πελάτης σας είναι τελικά ικανοποιημένος. Αυτό θα παρέχει πληροφορίες από πρώτο χέρι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Comfortmeter είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών αρχών που ασχολούνται με κτίρια γραφείων αποτελεσματικά, βιώσιμα και που προσανατολίζονται στις επιδόσεις, όπως το Factor4 και έξι φημισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των KU Leuven και TU Braunschweig.